Andre

Pinocytose


definition:

den pinocytose (alternativ stavemåde: Pinocytose) henviser til den aktive vandoptagelse af en celle ved invagination af cellemembranen. Væsken diffunderer ikke gennem membranen, men ankommer i en celle, der er afgrænset af membrantransportvesiklen.
Synonymt med udtrykket pinocytose (fra det græske 'pino' = drikke; 'kytos' = kuvert) bruges udtrykket hydrofagocytose eller 'celledrinkning' undertiden. Pinocytosis er en af ​​to processer i forbindelse med endocytose, dvs. optagelse af stoffer fra det ekstracellulære rum. Ved indtagelse af partikler og ikke kun vand med de partikler, der frigøres deri, kaldes det fagocytose.