Andre

Fordampningsvarme


Hvad er fordampningsvarmen? Definition og forklaring ...

den Fordampningsvarme eller fordampning er den varmeenergi, der kræves for at omdanne et kemisk stof, eller en kemisk blanding, fra væsken til den gasformige tilstand.
For eksempel for at fordampe et kemisk stof skal elementets kogepunkt overskrides. Elementet med den højeste fordampningsvarme er derfor overgangsmetal wolfram, netop på grund af det enormt høje kogepunkt på ca. 6000 ° C.
Desuden er fordampningsvarmen stærkt afhængig af bindekræfterne mellem atomerne. For at en kemisk blanding kan blive gasformig, skal forbindelserne mellem atomer eller molekyler først 'opdeles'. Hvilke bindinger der er, afhænger af den respektive substansblanding, der skal fordampes. Det drejer sig om intramolekylære interaktioner, såsom ionisk binding, metallisk binding og kovalent binding, såvel som intermolekylære interaktioner, såsom hydrogenbinding, van der Waals-kræfter eller dipol-dipol-kræfter.