Generelt

Vandkraft


Vandkraft? Definition og forklaring:

den vandkraft eller Hydro energi er en af ​​de vedvarende energikilder, der tillader den indirekte anvendelse af solenergi til at generere elektricitet. Dette gøres ved hjælp af store kraftværker, der konverterer strømning eller bevægelse af vand (kinetisk energi af vand) til elektrisk energi. Gennem drift af vandkraftværker er kun små mængder CO-drivhusgas2 frigivet. Som et resultat betragtes elektricitet produceret af vandkraft for at være relativt kliman neutral. Afhængig af type og konstruktion kan vandkraftværker dog have en betydelig negativ indvirkning på miljøet.

Vandkraft som energikilde

Mange steder har vand en naturlig bevægelse eller strømning mange steder, der kan bruges som vandkraft. Specielt interessant som energikilde er vand, der flyder i floder og vandfald eller har en stærk bølgebevægelse i havet. Folk har brugt den stærke kraft fra vandet siden antikken til at omdanne dem til mekanisk energi i form af store vandhjul og til at drive forskellige enheder med det. Vandhjul betragtes som direkte forløbere til moderne vandkraftanlæg, fordi disse fungerer efter et lignende princip. Det strømmende vand driver en turbin inde i anlægget og derefter en generator. Dette genererer derefter elektricitet, der enten kan bruges direkte på stedet eller transporteres efter behov til andre områder.

Typer af vandkraftværker

Afhængigt af anlæggets funktion sondres der mellem to former for vandkraftværker. Kørselsanlæg ved brug af floden gør brug af vandets kontinuerlige strømning. Til oplagringsvand og pumpede oplagringsværker dæmpes dæmninger op af dæmninger, og det opsamlede vand føres ved hjælp af trykledninger til turbinerne. Disse typer vandkraftanlæg er ikke kontinuerligt i drift, men er beregnet til at levere elektricitet, især i tider med øget efterspørgsel.
Den mest effektive måde at bruge strømmen af ​​vand på er gennem vandkraftværker bygget i floder og større vandløb. De genererer kontinuerligt elektrisk energi, der gemmes i strømnettet. Tidevandskraftværker har den ulempe, at de kun er bygget af miljøkravene og Tidenhub. På den anden side kan bølgekraftværker bygges på mange kyster med kontinuerligt stærke dønninger rundt om i verden og forventes at dække en betydelig del af elefterspørgslen i fremtiden.

Fordele og ulemper ved anvendelse af vandkraft

Vandkraft regnes blandt de vedvarende, med andre ord udømmelige energier og betragtes som en ren og rigelig energikilde. Det afhænger dog af vejret såvel som årstid og tidspunkt på dagen. Drift af vandkraftanlæg kører uden brug af fossile brændstoffer og er derfor med lav CO2Output tilsluttet. Derfor betragtes vandkraft som en klimanøytral mulighed for kraftproduktion. Miljøpåvirkningen er imidlertid problematisk, fordi planterne mange steder fører til store ændringer i landskabet og økosystemerne. Efterhånden som vandets proportioner og kvalitet og næringsstofsammensætning ændres, lider floraen og faunaen i vandet såvel som i de omkringliggende landskaber. I floder forhindres fiskemigration af planterne, hvilket resulterer i en betydelig tilbagegang i arter. Store bagvandskraftværker i Asien mistænkes også for at øge risikoen for jordskælv ved at konstruere enorme dæmninger.