Valgfri

Biotopen


Hvad er en biotop? definition:

end levesteder (Græsk bios = liv, topos = sted) kaldes i biologi visse, definerbare levesteder. En biotop skal overvejes separat fra de organismer, der lever i den (biocenose), skønt ingen udelukkelse kan finde sted, fordi en biotop kun bliver en biotop gennem de levende organismer. Der er ingen forskel, om habitatet stammer naturligt eller gennem menneskets indflydelse.
Biotop og biocnose danner tilsammen et Цkosystem.

En ikke-udtømmende liste over nogle biotoptyper:
vand levesteder: Stille farvande (søer, damme, bassiner, damme); Floder (vandløb, floder, floder)
skovhabitater: Alluvial, brak, sumpet, nåletræ
Udendørs levesteder: Enge (blomsterenge, løvfældende eng, salteng, frugtplantager, tørre enge, våde enge)
vådområder: Boger, myrer, vandløb, mudderflader
Wьstenbiotope: Sand, stenet, stenet, stenet, salt og iskaldt affald