I detaljer

Aerob respiration / aerobia


Hvad sker der med aerob respiration? definition:

Ved aerob åndedræt disse er indre åndedrætsprocesser af organismer under iltforbrug. Funktionen er i ekstraktionen af adenosintrifosfat, den universelle energikilde. Fra kemisk synspunkt finder oxidation sted under reaktionen: elementært ilt (O2) bliver til vand (H2O) reduceret.
Organismer med aerob respiration kaldes aerobes (græsk aer = luft), dem, der ikke er afhængige af ilt-anaerober. Det er vigtigt at skelne mellem to typer aerobes:
obligatorisk aerobic: har brug for ilt for at overleve. Syrefrie forholdsskader kræver aerobic.
valgfri aerobes: har ikke brug for ilt for at overleve. Ikke desto mindre, hvis der er nok ilt i miljøet, kan det stadig bruges (f.eks. Gær).
Mennesket er en obilgater aerobier. Vores cellulære respiration er som følger i flere trin ved hjælp af et glukosemolekyle (C6B12O6), forenklet:
Glykolyse (8 ATP - 2 ATP = 6 ATP)
Oxidativ dekarboxylering (6 ATP)
Citratcyklus (24 ATP)
Luftvejskæde (0 ATP)
Som et resultat frembringer nedbrydningen af ​​et molekyle glukose 38 ATP ekskl. 2 ATP, som er krævet i glykolyse til nedbrydning af glukose. I øvrigt er aerob respiration væsentligt mere effektiv end anaerob respiration, fordi nedbrydningen af ​​et glukosemolekyle under anaerobe forhold langt fra har en sådan positiv energibalance.