Generelt

Generel kemi


oversigt

Fra atomet til den kemiske reaktion ...

Generel kemi danner grundlaget for alle andre kemiske grene. Uden at kende det grundlæggende i kemiske reaktioner, kemiske bindinger og egenskaber ved elementerne, er det ikke muligt videnskabeligt at håndtere de andre områder, især uorganisk og organisk kemi. , Dette læringsmodul giver en første så diversificeret indsigt som muligt og kan bruges som udgangspunkt for mere specialiserede emner i kemi.