Andre

Anion


Hvad er en anion? definition:

end anion (Antikgræsk ana = op; ion = vandrende) er en elektrisk negativt ladet ion. Navnet er afledt af den retning, i hvilken negativt ladede ioner bevæger sig under elektrolyse: op til anoden.
En anion kan opstå fra et neutralt ladet atom ved at optage en eller flere elektroner. Elektroner er negativt ladede elementære partikler. Som et resultat har atomet et overskud af elektroner eller negativt ladningsoverskud.
Modstykket til en anion er den positivt ladede kation.