I detaljer

Tæthedsuafhængige faktorer


Bestandsdynamik / Populationsцkologie

Faktorer, der påvirker populationerne, er opdelt i tæthedsuafhængige og tæthedsafhængige faktorer. Tæthedsuafhængig er en faktor, når det ikke har noget at gøre med antallet af individer i en befolkning:
miljøkatastrofer: Skovbrande, kometpåvirkninger, jordskred, oversvømmelser, tornadoer og jordskælv er blandt de mulige miljøkatastrofer, der kan påvirke befolkningen tilfældigt og underrettet.
vejr: Kold, varme og årstider skifter; nedbør, lynnedslag, stærk vind (dårligt vejr)
kemikalier: betyder unaturlige kemiske stoffer indført af mennesker, herunder pesticider, rester af medicin (såsom antibiotika), kontaminerede spildevand (såsom tungmetaller, gødning)
Radioaktivitдt: øget stråling nær atomkraftværker; atomkatastrofe
Interspecifik konkurrence: Konkurrence mellem forskellige arter for ressourcer (mad) eller distrikter (for eksempel når man besætter den samme / lignende kцlogische niche)
Uspecifikke rovdyr: Rovdyr, der ikke har noget rovdyr-byttedyr-forhold til det dræbte dyr, og hvis bytte blev bestemt mere ved et uheld
ikke-infektionssygdomme: utilsigtede, ikke-infektionssygdomme (f.eks. malignitet, dvs. kræft)