Andre

Biotopen


Hvad er en bioknose? definition:

end Biozцnose (Græsk bios = liv, koinos = sammen) kaldes i biologi de levende befolkningsgrupper inden for en biotop.
Udtrykket biocenose refererer til samfundet af dyr (zoologiske haver), planter (fytoznose) og også til mikroorganismer (mikrozosenose). For eksempel vil en typisk biocenose, for eksempel i biotopdammen, omfatte alle levende ting: fisk, frugt, insekter, vandplanter, alger og bakterier.
Biocenose og biotop danner sammen et Цkosystem.

Alle organismer af en biocenose er indirekte eller direkte relateret. Interaktioner er mulige både intraspecifikke og ekstra-specifikke (interspecific) og på mange måder:
Konkurrence om mad, reproduktionspartnere og habitat
Rдuber-byttedyr relationer
Symbiotiske forhold (symbiose)
parasitisme