Generelt

Udviklingen


oversigt

Fra Lamarck til Darwin ...

Da Charles Darwin udgav sin bog "The Origin of Species" i 1859, var det ikke klart, hvilken bølge af forargelse, men også den videnskabelige fremgang, der var blevet løsrevet. Men hvad er evolution? Evolution forklarer ændringen i en befolknings egenskaber gennem generationer gennem udvælgelse. Gregor Mendel har især en vigtig rolle at spille i sin arvelige lære fra 1865. Han forklarede med Mendels regler, hvordan karakteristika videreføres fra generation til generation. Med resultaterne af Oswald Avery i 1944, der først identificerede DNA som et genom og dets strukturelle dekryptering af forskerne James Watson og Francis Crick, taler man i dag om den syntetiske evolutionsteori, der kombinerer al viden fra forskellige forskningsområder sammen.