Andre

Fødevarekæden


Hvad er en fødekæde?

fødekæder repræsenterer den direkte og indirekte forbindelse mellem fødevareforholdet i et Цkosystem. De individuelle organismer klassificeres ud fra deres trofiske niveau i materialecyklussen i de tre grupper producenter, forbrugere og destruktører. Inden for dette skal der skelnes mere nøjagtigt, f.eks. Mellem forbrugernes I, II og III ordre.
Følgende eksempel viser en forenklet fødekæde i et jordisk økosystem:

I begyndelsen af ​​hver fødekæde er de autotrofiske producenter. Deres enorme biomasse bruges i økosystemerne som basis for primære forbrugere. I dette eksempel lever larven på blade af planter. Larven spises på sin side af kødædende sekundære forbrugere (frugt). I slutningen af ​​denne fødekæde er ørnen, en kødædende rovfugl. Han nærer sig selv som en tertiær forbruger af andre, mindre forbrugere.
I øvrigt udgør denne eksempler på fødevarekæden heller ikke en endelig konklusion. Det ville være muligt at tilføje flere forbrugere, f.eks. en anden lille rovfugl, der lever af frøer og samtidig er på ørnens menu. I dette tilfælde ville ørnen derefter være 4. ordens forbruger.
I modsætning til fødevarer repræsenterer fødekæder kun forbindelserne en-dimensionelt-lineært, hvorfor fødekæder ikke siger noget om den økologiske virkelighed, fordi organismerne i et Ц kosystem normalt foder til mere end et byttedyr.