Generelt

RNA (ribonukleinsyre)


Struktur af ribonukleinsyre

RNA (ribonukleinsyre) er ligesom DNA'et en nukleotidstreng. Det er af central betydning i proteinbiosyntesen (transkription og translation).
Et enkelt nukleotid består af en phosphatsyrerest, en ribose (monosaccharid med 5 C-atomer -> pentose) og en organisk base. Disse kan være adenin, cytosin, guanin eller uracil. Sammenlignet med DNA erstattes thymin i RNA således med uracil.
Som regel består ribonukleinsyren kun af en streng. Dette skyldes hovedsageligt deres funktion. Under transkription transkriberes (overføres) DNA'et til messenger RNA og læses igen i oversættelse til syntesen af ​​proteiner. Processen fungerer så effektivt og økonomisk, fordi RNA kun har en streng sammenlignet med det DNA, som alle oplysningerne også er inkluderet i. For ved komplementaritet af baser etableres sekvensen af ​​en genetisk kode også på enstrenget RNA.
Yderligere viden: Den såkaldte RNA-verdenshypotese indebærer, at vores nuværende civilisation er en efterfølger af en verden baseret på ribonukleinsyre som en generel byggesten til informationslagring og katalyse af kemiske processer. I overensstemmelse hermed har RNA-molekyler været de første forløbere for organismer. Denne hypotese kan forklares ved RNA's evne til at lagre, transmittere og gengive genetisk information og at påvirke den som et ribozym (katalytisk aktiv RNA) reaktion. Deoxyribonukleotidet, der er ansvarlig for samling af DNA, er oprindeligt fremstillet af byggesten af ​​RNA. Demensprechend-DNA kan kun genereres, hvis tidligere konstrueret RNA i form af ribonukleotider.

Valg af forskellige RNA-varianter (ikke-udtømmende liste)

mRNA (messenger RNA) transporterer den genetiske information fra cellekernen til ribosomer, stedet for proteinbiosyntesen
tRNA (transfer RNA) transporterer aminosyrer fra cytoplasma til ribosomer (koder ikke genetisk information!)
rRNA (ribosomalt RNA) er ansvarlig for strukturen af ​​ribosomer (koder ikke genetisk information!)