Oplysninger

Biodiversitet


Hvad er biodiversitet? Definition og forklaring:

Udtrykket biodiversitet beskriver som et underaspekt af biodiversitet totaliteten af ​​alle dyre- og plantearter samt alle mikroorganismer og svampe, der bor i et bestemt område. Afhængigt af om nogle arter dominerer i den pågældende region, og andre er sjældne, eller alle arter, der lever der, er omtrent det samme antal, betragtes artsdiversiteten som mindre eller større. Dette betyder, at den, som en statistisk mængde beregnet på grundlag af forskellige videnskabelige oplysninger, videnskabeligt definerer overflod af livsformer i forskellige økosystemer og dermed deres biologiske ligevægt, men samtidig fanger også deres økonomiske og sundhedsmæssige betydning for mennesker.
Økosystemerne med den største biodiversitet i verden er tropiske regnskove og korallrev. Forskere estimerer, at regnskoven alene giver plads til omkring 75 procent af alle dyre- og plantearter på jorden. Forskning har vist, at der på kun en hektar findes flere hundrede træarter, godt over tusind plantearter og over 40 000 insektarter. Indtil videre er ca. to millioner arter af liv videnskabeligt registreret over hele verden, men forskere vurderer, at op til ti millioner arter bebor jorden. Hvert år beskrives op til 25.000 nye arter, hvoraf de fleste er insekter, havlivsorganismer og mikroorganismer.