Andre

Stamaksen


Stamakselens struktur


hypokotyle: henviser til sektionen mellem rødder og cotyledoner
Epikotyl: Sektion mellem cotyledoner og de følgende blade
Nodus (lat. = knude): område ved stilkaksen startende fra bladet

Væv af stilkaksen

hudvæv: Epidermis er det endelige væv i skyderaksen;
understøttende væv: opdeles i Kollenchym og Sklerenchym; kollenchymet består af levende, kloroplastrige celler, cellevæggen er fortykket; På den anden side er sclerenchyma dødt væv med også fortykkede cellevægge, og lignin er derudover inkorporeret, hvilket gør cellen woody (lignificering); Kollenchym og sclerenchyma har en stabiliserende funktion for stamaksen
opbevaring væv: består af parenchyma og bruges til opbevaring af næringsstoffer
Xylemlederen omfatter de ledende væv xylem og floem; Xylem sørger for transport af vand og uorganiske salte gennem anlægget; Phloem transporterer organiske stoffer som sukkerarter og aminosyrer