Andre

Den pil - løvfældende træ


Portræt

navn: Willow
Latin navn: Salix
Antal arter: ca. 300 arter pil
cirkulation område: Den nordlige halvkugle
frugter: ca. 1 cm lange kapsler, der indeholder flere frø
velmagtsdage: Marts - maj
højde: 10 - 30 meter
alder: 40-80 år
Barkens egenskaber: krakket, rig på profilen, grå til brun
Træets egenskaber: blødt træ
Træets placeringer: fugtig jord
blad: smalle, lysegrønne blade

Interessant om græsarealer

Den artsrige slægt af pil (Salix) inkluderer omkring 300-400 forskellige arter, inklusive dem, der findes i Europa hvid pil eller dem, der er hjemmehørende i Asien hængepil, Græsarealer plantes ofte som erosionskontrol på grund af deres hurtige vækst og det omfattende rodsystem, de kan træne på kort tid.
I nye levesteder uden konkurrence er de klart overlegne andre planter af deres væksthastighed. På den anden side er græsarealer i blandet løvskov stort set fraværende. På den ene side har græsarealer brug for en høj lysintensitet for at kunne vokse, på den anden side i gennemsnit når de kun en lav alder (ca. 50 år), så der ikke er mulighed for at etablere eksisterende skove.
Allerede egypterne drage fordel af græsens fleksible træ. Specielt til fiskeri og kurvning er de lange grene velegnet som netopbygning eller som en basislinje til kurve. På den anden side er piletræ ikke længere meget vigtig i dag.

billeder