Oplysninger

Stofskifte Energi


Hvad er energimetabolismen? definition:

Selv den mindste bevægelse koster vores kropsenergi. Men det er ikke kun fysisk aktivitet, der bruger ressourcer, men også vedligeholdelse af homeostase, den konstante fornyelse af kroppens celler, og ikke mindst vores hjerner, kræver en konstant forsyning af ny energi.
den stofskifte Energi af kroppen sikrer kontinuerlig forsyning af adenosintrifosfat (ATP), den universelle energiforsyning i organismen. Hver celle kan direkte vinde energi ved at spalte dette molekyle. Imidlertid kan højenergimolekylet ikke opbevares længe, ​​så ATP-reserverne efter kun fem sekunder (teoretisk set) ville blive opbrugt fuldstændigt.
Efter spaltning af ATP dannes ADP og phosphat som et nedbrydningsprodukt. I cellens "kraftværker", mitokondrierne, fosforyleres ADP øjeblikkeligt tilbage til ATP, som ikke kan lagre meget ATP, men resyntetiseres meget hurtigt, hvilket garanterer den konstante forsyning af ATP, forudsat at kroppen bliver Næringsstoffer tilsættes regelmæssigt, fordi ATP kun produceres under forskellige nedbrydningsprocesser:
Under aerobe forhold:
glykolyse
Oxidativ dekarboxylering
TCA cyklus
Under anaerobe forhold:
Alkoholisk gæring (betyder ikke noget for mennesker)
Milchsдuregдrung