Generelt

Fauna (dyreliv)


Hvad menes med udtrykket fauna? Definition og forklaring:

Udtrykket fauna stammer fra latin og stammer fra navnet på den romerske gudinde Fauna, naturens og skovens gudinde. Faunaen refererer til totaliteten af ​​alle dyrearter, der forekommer i et bestemt geografisk område eller habitat. Selv geologiske epoker som kridt eller tertiær kan beskrives detaljeret med hensyn til faunaen.
Afhængigt af hvilken habitat eller dyregrupper denne liste over arter refererer til, sondres der mellem flere underbegreber af fauna. For eksempel kan biologer tale om aqua, skov eller ørkenfauna, når de beskriver dyrelivet i deres levesteder. Afhængigt af hvilke lag eller dybder dyr lever i saltvand, er den såkaldte marine fauna eller marine fauna opdelt i flere undergrupper. Også hvad angår de enkelte klasser af dyr findes der forskellige udtryk inden for faunaen - for eksempel inkluderer entomofauna alle insekter i en bestemt region, avifauna alle fuglearter, ichthyofauna alle fisk og herpetofauna alle amfibier og krybdyr. I tilfælde af landlevende dyr skelner forskerne også mellem mikro-, meio-, makro- og megafauna afhængigt af deres kropsstørrelse.
I modsætning til udtrykket fauna henviser udtrykket flora til totaliteten af ​​alle planter.