Valgfri

Flora (flora)


Hvad betyder udtrykket flora? Definition og forklaring:

Ordet flora stammer fra latin og stammede fra navnet på gudinden Flora, der i romersk mytologi symboliserede forår, planteliv og frugtbarhed. Udtrykket "flora" anvendt i biologi henviser til hele forekomsten af ​​de planter, der vokser i et bestemt område. Et sådant område kan være en geografisk begrænset region såvel som en by, et land, et helt kontinent eller en ø. Så man kan for eksempel tale om floraen, så planteverdenen, Alperne eller en ørken samt floraen i New York, Italien, Asien eller De Kanariske Øer. Tidsperioder, der beskriver et afsnit af Jordens historie, kan også defineres og analyseres med hensyn til deres flora. For eksempel taler biologer om floraen i tertiær eller kridt. I medicinen er udtrykket hud, tarm eller vaginal flora også i brug, der beskriver koloniseringen af ​​disse organer med forskellige bakterielle, mest nyttige mikroorganismer.
Udtrykket flora kan forstås i botanik som en optælling eller indeks for alle plantearter, der findes i en begrænset region eller historie. Ofte bruges udtrykket "vegetation" i forstanden om floraen. I modsætning til floraen opregner vegetationen ikke kun de respektive plantearter, men beskriver dem også på grundlag af deres nøjagtige fordeling, afstamning, vækstvaner og struktur.
I modsætning til udtrykket flora henviser udtrykket fauna til totaliteten af ​​alle dyr.