Generelt

Gruppe af den periodiske tabel


Hvad er grupperne i den periodiske tabel?

Den periodiske tabel med elementer består af i alt 18 grupper fordelt på otte hovedgrupper (Alkalimetaller, jordalkalimetaller, borgruppe, kulstofgruppe, nitrogengruppe, chalcogener, halogener og ædelgasser) og ti undergrupper (Kobbergruppe, zinkgruppe, scandiumgruppe, titangruppe, vanadiumgruppe, kromgruppe, mangangruppe, jerngruppe, koboltgruppe, nikkelgruppe). I overensstemmelse hermed danner hver kolonne i den periodiske tabel en uafhængig gruppe. Inden for en gruppe har alle kemiske elementer det samme antal eksterne elektroner (valenselektroner).