Andre

Princippet om udelukkelse af konkurrence


Hvad er princippet om udelukkelse af konkurrence? definition:

den Princippet Konkurrencedygtige udelukkelse siger: To forskellige arter kan ikke besætte den samme økologiske niche. En sådan situation findes, når to arter er i direkte konkurrence med hinanden i mindst en væsentlig faktor (vand, mad eller levesteder). I det lange løb vil en af ​​to slags, som regel mere konkurrencedygtig, sejre over andre arter og fortrænge dem fra en økologisk niche.
Som et resultat af princippet om udelukkelse af konkurrence sker det ofte i konkurrerende arter påstand opløsning, Rivalisering kan se sådan ud: Arter undgår andre økologiske nicher ved at fodre med andre fødevarer (såsom insekter i stedet for korn), ændre deres vaner (f.eks. Dag i stedet for nat) eller ændre deres habitat (f.eks. Tæt skov i stedet for åbne græsarealer). Sådanne processer er naturligvis langvarige, og en afvigelse i andre økologiske nicher er ikke altid mulig. Derfor kan der under konkurrencepres meget vel være en endelig forskydning af den mere konkurrencedygtige type.
Den interspecifikke undgåelse af konkurrence og den dertil knyttede undgåelse af andre økologiske nicher er således en væsentlig faktor for den enorme biologiske mangfoldighed på jorden. Adaptiv stråling kan også kombineres med princippet om udelukkelse af konkurrence. Det er dog nødvendigt at differentiere tydeligt, da arter starter med intraspecifik konkurrence og princippet om udelukkelse af konkurrence kun vedrører udvendig konkurrence.