Generelt

Elektron


Hvad er et elektron? definition:

en elektron (e-), også synonym Negatron er en elektrisk negativt ladet elementær partikel. Udtrykket stammer fra det engelske udtryk 'elektron' (etymologisk fra ordet 'elektrisk' = 'elektrisk').
Med en masse på 0,0005 u er elektroner ca. 2000 gange mindre end protoner eller neutroner. Elektroner kredser om atomkernen, så de er i atomskallen eller elektronskallen. Deres tilsvarende antipartikel er positronen.
Elektronkonfigurationen, dvs. antallet og fordelingen af ​​elektronerne i elektronskallen, er afgørende for atomets kemiske egenskaber.
I lang tid blev elektroner betragtet som udelelige elementære, I 2014 lykkedes det tilsyneladende fysikere fra Helmholtz Center Berlin at opdele elektroner i to kvasipartikler (orbiton og spinon). Dette blev ikke observeret direkte, da elektronmikroskoper langt fra er i stand til at repræsentere enkeltelektroner. Snarere blev opdelingen målt og detekteret elektrisk.
Under naturlige forhold kan det antages, at elektroner ikke opdeles i orbiton og spinon. I denne sammenhæng kan man helt sikkert diskutere, om man fortsat skal kalde elektroner som elementære partikler eller ej.
Interessant: Endvidere er elektroner en central komponent i udviklingen af ​​tv- og computermonitoren dar. I katodestrålerøret styrter elektroner gennem et vakuum i det elektriske felt og rammer et fosforlag. Dette resulterer i en bundtet elektronstråle, der er ansvarlig for udsendelse af lys. Egenskaben, som elektroner i magnetfeltet er rettet vinkelret på feltretningen og vinkelret på den aktuelle flygeretning gør det muligt at fremstille et synligt billede.