Oplysninger

Neutron


Hvad er et neutron? definition:

en neutron (n) er en elektrisk neutral ladet subatomisk partikel. Begrebet neutron stammer fra det latinske ord neutra / neuterum og betyder 'hverken', hvilket naturligvis betyder den elektriske ladning, der hverken er positiv eller negativ. Neutroner sammen med protoner danner atomens kerne. Derfor er neutroner også blandt nukleonerne (Latin nucleus = core), dvs. de partikler, der danner kernen.
Med en masse på 1,008u er et neutron omtrent den samme størrelse som en proton og 2000x større end et elektron. Den tilsvarende antipartikel til neutronen er antineutronen. Neutroner uden for en atomkerne kaldes frie neutroner. Frie neutroner produceres f.eks. ved nukleare reaktioner eller radioaktivt henfald.
Neutroner relateret til isotoper har yderligere relevans. Atomer med det samme atomnummer (antal protoner), men forskellige antal neutroner kaldes isotoper. Et simpelt eksempel er de tre isotoper af brint:
Hydrogen (1 proton, 0 neutroner), deuterium (1 proton, 1 neutron) og tritium (1 proton, 2 neutroner).
OBS: Den tilsvarende isotopserie er altid det samme element! På trods af det forskellige massetal hører ovennævnte isotoper til det kemiske element brint. Ergo bestemmer antallet af protoner det kemiske element i atomet og antallet af neutroner den tilsvarende isotop.
Interessant: I dag er neutronspektroskopi en af ​​de mest centrale metoder inden for nukleær fysik og faststoffysik. I stigende grad er dette også vigtigt inden for biologi og kemi. Neutroner kan dog også være kilden til nukleare eksplosioner (super-GAU).