Oplysninger

Immunosuppression


definition:

Ved immunosuppression (fra det latinske supprimere = undertrykke) er den tilsigtede reduktion af immunsystemets funktioner. Indgivelse af immunsuppressiva (medicin med immunforøgende virkning) finder normalt sted med følgende indikation:
organtransplantationer
alvorlige allergier
Autoimmune sygdomme
Undertrykkelse af immunreaktioner har også ulemper, da de immunsuppressive lægemidler ikke har en specifik virkning, men påvirker hele organismen. Selv normale, relativt harmløse infektioner kan være dødelige, hvis forsvarsfunktionen er nedsat.
Immunsuppressiva kan arbejde på forskellige måder:
antistof: Indgivelse af specielle antistoffer, der binder til T-lymfocytter, forhindrer en immunreaktion eller immunrespons.
cytostatika: hæmmer celledeling (mitose), så dannelsen af ​​lymfocytter i knoglemarven er meget langsommere.
antimetabolitter: bremse den samlede metabolisme. Antimetabolitterne konkurrerer med de ægte metabolitter, som sjældnere fører til enzym-substratkomplekset.