Valgfri

Hypertonisk (hypertonisk)


Definition og illustration:

hypertension (Græsk hyper = omkring, tonos = spænding) beskriver det tonicforhold mellem to væsker, hvor det osmotiske tryk i det ydre medium er lavere end i det indre medium. Antallet af opløste partikler i begge væsker er derfor forskelligt. I celleindretningen er der flere, i det ydre medium mindre, opløste partikler.
Som et resultat strømmer cellevæsken ud af cellen, indtil det osmotiske tryk vender tilbage til et isotonisk niveau på begge sider af den semipermeable membran.

Bemærk: Udtrykket hypertension bruges i den medicinske terminologi for forhøjet blodtryk, men har intet at gøre med udtrykket hypertension i relation til tonicitet.