I detaljer

Immunreaktion (immunrespons)


definition:

den immunrespons (også immunrespons) beskriver immunsystemets reaktion på fremmede celler eller stoffer. Disse inkluderer allergener, bakterier, parasitter, svampe, tumorceller, vira (se billede) og sidst, men ikke mindst, giftige stoffer. Forsvarsceller, der fungerer i immunsystemet, genkender på grundlag af overfladestrukturen af ​​proteinerne, hvad enten det er en endogen eller fremmedlegemscelle. Hvis en celle genkendes som fremmed for kroppen, finder forskellige forsvarsprocesser sted parallelt:
Her kan der foretages en første sondring mellem den medfødte immunrespons (repræsenteret i genomet) og den erhvervede immunrespons (lært af immunsystemet). Baseret på dette kan disse komponenter stadig klassificeres i den cellulære eller humorale immunreaktion. Den cellulære immunrespons inkluderer alle, ved celler (!) Koordinerede, forsvarsprocesser. I modsætning hertil fungerer det humorale forsvar (lat. Umor = væske) ved hjælp af specielle proteiner (!). Følgende tabel viser de enkelte komponenter i henhold til deres tilknytning.

Tabel: Oversigt over mulige immunresponser

Humoral immunresponsCellulært immunrespons
Specifikt immunforsvar
(Erhvervet immunforsvar)
antistofB-celler
T-celler
Uspecifikt immunforsvar
(Medfødt immunsystem)
interferoner
interleukiner
supplere
lysozym
dendrit celle
granulocyt
NK-celle
makrofag
mastcelle
monocyt