Generelt

Mellemarv


Hvad er en mellemarv? Definition og eksempel:

Erfarenheder relateret til forholdet mellem genotype og fænotype kan klassificeres i tre forskellige former. Det er mellem dominerende-recessiv, kodominant og Mellemarv skelnes.
Selv om kun en egenskab ved dominerende-recessiv arv, og ved codominigen-arv, begge egenskaber forekommer i fænotypen, er mellemliggende successioner karakteriseret ved en blandet form begge alleler slukket. I dette specifikke tilfælde betyder det, at hverken den ene eller den anden allel i den første grengeneration fremstår fænotypisk. Dette illustreres i følgende eksempel: Ved krydsning af to forskelligt farvede blomster (hvid og rød) med mellemarv kommer den i den første grengeneration (F1-generation) konsekvent til en ny lyserød mellemform.
Hvis man tænker på dette yderligere eksempel, så i den anden grengeneration (F2-generation), i betydningen fission-reglen i forholdet 1 (homozygot rød) til 2 (heterozygot pink) til 1 (homozygot hvid), ville alle tre typer fiktion forekomme.
Forresten: begrebet Mellemarv stammer fra latin (lat: inter = mellem; medius = løgn;) og betyder noget som "gribe ind".