Oplysninger

Isotonisk (isotonisk)


Definition og illustration:

isotoniciteten (Græsk iso = lige, tonos = spænding) beskriver det tonicforhold mellem to væsker, hvor det osmotiske tryk mellem det ydre og det indre medium er praktisk talt identisk. Antallet af opløste partikler i væsken og sammenligningsmediet er derfor det samme.
Som et resultat strømmer nøjagtigt så meget vand ind i cellen, såvel som strømmer ud eller finder sted på grund af ligevægten, ingen udveksling overhovedet mellem væskerne.