Valgfri

Ion


Hvad er en ion? definition:

en ion (gammel gr. ion = vandre) er et elektrisk ladet atom eller molekyle. Grundlæggende skelner man mellem to typer ioner. De positivt ladede ioner kaldes kationer, de negativt ladede ioner kaldes anioner. Om en ion er en anion eller en kation bestemmer forholdet mellem elektroner og protoner.
Hvis et atom har flere elektroner end protoner, er der en Overskud af elektroner før, og ionet er negativt ladet. Hvis et atom har færre elektroner end protoner, er der en elektron-mangel før, og ionet er positivt ladet. Hvis antallet af elektroner falder sammen med antallet af protoner, er atomet neutralt ladet og pr. Definition ikke længere en ion.
Fra et uladet atom kan en ion dannes ved absorption eller frigivelse af mindst et elektron. Elektronoptagelsen fører som allerede nævnt til overskuddet af elektroner (deraf negativ ladning, dvs. anion), og elektrondonationen fører til elektronmangel (derved positiv ladning, således kation).
Den ioniske ladning af et atom eller molekyle er normalt repræsenteret som et lille, højre superskriptnummer. Hvis der kun er et enkelt overskud af elektroner eller en elektronmangel, giver man afkald på tallet og repræsenterer kun ladningstegnet.

Oversigt over nogle almindelige ioner fra kemiundervisning:

kationeranioner
Calcium (ca.2+)Chlorid (Cl-)
Jern (Fe3+)Fluorid (F.-)
Kalium (K.+)Hydroxid (OH-)
Kobber (Cu2+)Jodid (I.-)
Magnesium (mg2+)
Natrium (Na+)