Andre

Kation


Hvad er en kation? definition:

end kation (Antikgræsk kata = ned, ion = vandrende) er en elektrisk positivt ladet ion. Navnet er afledt af den retning, i hvilken positivt ladede ioner bevæger sig under elektrolyse: ned til katoden.
En kation kan opstå fra et neutralt ladet atom ved at udsende en eller flere elektroner. Elektroner er negativt ladede elementære partikler. Som et resultat har atomet en elektronmangel eller positivt ladningsoverskud.
Modstykket til en kation er den negativt ladede anion.