Valgfri

Massefylde


Masse tæthed? Definition og forklaring ...


den massefylde (Symbol: græsk bogstav Rho) er kvoten på masse og volumen og kan bestemmes for faste stoffer, væsker og gasser. Enheden, der bruges til faste stoffer, er normalt kg · m-3.
Bulkdensiteten afhænger i det væsentlige af to faktorer. Først af afstandene mellem de enkelte atomer. Jo tættere atomer er i et givet rum, jo ​​flere atomer kan 'forblive' på denne overflade. Eksempel: Tag to terninger i samme størrelse. Den ene er lavet af træ, den anden af ​​jern. Begge har det samme volumen, men en anden vægt, fordi deres masse er markant forskellig. Jernkubens atomer er meget tættere på hinanden end trækuben. Og for det andet er summen af ​​atommasserne betydelig. Da summen af ​​alle atomer i sidste ende udgør den samlede vægt, er deres atommasse også relevant for massetætheden.
Derudover bidrager temperaturen også til massetætheden. Fordi med stigende temperatur, udvides stoffer, så deres tæthed falder (volumen vokser, men massen forbliver den samme). Undtagelser er kun kemiske elementer eller molekylære forbindelser med densitetsanomalier, som f.eks. Vand, plutonium og silicium.
I øvrigt er de kemiske elementer med den højeste massetæthed overgangsmetallerne iridium og osmium.